Generální partner - Skupina ČEZ

Metodika

Vedoucí metodického úseku: Jiří Novák

Reportáž TV Ostrov o mládeži Karlovarska

Metodika - odbití obouruč spodem - trénér Jiří Novák

1. VOLEJBALOVÝ KEMP V KARLOVÝCH VARECH

Metodika č. 2: Smečařský rozběh

Nácvik techniky - odbití jednoruč vrchem - VK ČEZ Karlovarsko

Mládež VK Karlovarsko 2016/2017

Chlapecký mládežnický volejbal v klubu VK Karlovarsko nemá příliš hluboké kořeny. Klub vznikl teprve před 2,5 lety, navíc v kraji, kde převládal spíše dívčí volejbal. Postupně se ale daří zapojovat chlapeckou mládež do volejbalového prostředí v Karlových Varech.

Díky mužskému extraligovému klubu VK Karlovarsko a jeho úspěchům nacházejí děti svůj vzor a cíl, kterého by jednou chtěly dosáhnout. I vzhledem ke krátké existenci klubu a tudíž viditelnému handicapu ve výchově mládeže, se postupně daří naplňovat všechna mládežnická družstva od přípravky po juniorský team.

Je ovšem logické, že se obzvláště v kategorii kadetů a juniorů projevuje manko 5. až 6. let systematického volejbalového vývoje a tréninku. Z hlediska metodiky by se v těchto kategoriích měly zdokonalovat herní činnosti jednotlivce, taktická příprava a vnímání volejbalové hry jako celku, v našem klubu ovšem musíme pracovat i v těchto kategoriích na úplných základech a správném provedení jednotlivých herních činností, poněvadž někteří   hráči mají za sebou teprve 2 roky volejbalového růstu.

V současné době má klub VK Karlovarsko obsazeny tyto kategorie:

 

Přípravka - barevný minivolejbal

V této kategorii má klub 20 dětí, které se prolínají kategoriemi :

  • Žlutá ( 1. a 2.třída školního stupně )
  • Oranžová ( 2. a 3. Třída školního stupně )

V této kategorii se zaměřujeme na rozvoji :

  • Pohybových aktivit ( atletika, gymnastika)
  • Míčových aktivit ( základy ovládání míče, základy volejbalu ? odbití vrchem prsty, vnímání sportovní soutěživosti )    

 

Starší žáci

Do tréninkového procesu starších žáků VK Karlovarsko se pravidelně zapojuje 12 svěřenců. Absolvují 3 tréninkové jednotky týdně. V tréninku se zaměřujeme na rozvoj základních schopností a dovedností. Na rozvoj schopností se zaměřujeme v úvodní a v závěrečné části tréninku, na rozvoj dovednostní - tedy rozvoj jednotlivých technik odbití a na základní herní činnosti jednotlivce - se zaměřujeme v hlavní části tréninkové jednotky.. Z jednotlivých schopností se zaměřujeme především na rozvoj pohyblivosti a obratnosti. Z technického hlediska provádíme rozvoj odbití obouruč vrchem (prstová technika) a odbití obouruč spodem ( bagrová technika). Na těchto činnostech pracujeme jak individuální tak skupinovou formou. Cílem je automatizace a správná technika provedení těchto herních činností.. Dále pak pracujeme na základních herních činnostech jednotlivce a to především přihrávka, nahrávka, podání, útočný úder.

 

Kadeti, Junioři    

Tato družstva se zčásti připravují společně, ovšem každá na svém hřišti. Absolvují tři volejbalové tréninkové jednotky týdně + jednou týdně kondiční přípravu.

Pro kadetský team se v letošní sezóně podařila získat nejvyšší kadetská soutěž ? extraliga kadetů.. Cílem byla snaha o zajištění co největší zápasové kvality a možnost srovnání se s těmi nejlepšími kadetskými družstvy v republice.

Tato skutečnost má za důsledek zkvalitnění tréninkového procesu, protože chuť vyrovnat se těm nejlepším dodává hráčům sílu kvalitně trénovat. I přes výbornou tréninkovou morálku je ovšem znát, že srovnání se špičkou je bolestnější než se předpokládalo a tudíž se síly všech upínají spíše k udržení soutěže a možnosti dlouhodobě v této soutěži působit.

Juniorský team hraje 1.ligu juniorů, což je druhá nejvyšší soutěž v republice.

Kadetské a juniorské družstvo má od této sezóny svého kondičního trenéra, což je pro tyto kategorie velký krok vpřed. Čtyři trenéři dohlížejí na tréninkový proces. Při zdokonalování herních činností jednotlivce je tento faktor velmi důležitý, poněvadž je třeba neustále dohlížet a opravovat správné provedení dané činnosti.

Mezi ně patří:

  • Odbití obouruč vrchem ( prsty ) - správný prstoklad, postavení při odbití, místo odbití
  • Odbití spodem ( bagr ) - správné vytvoření bagrové plochy, držení těla při odbití ,postoj při odbití
  • Útočný úder ( smeč, podání ) - rozběh, práce paže, vlastní úder
  • Blokování - správné postavení těla při bloku, postavení ramen a dlaní, krokosled blokařských přesunů

U těchto kategorií se min. ve dvou tréninkových jednotkách zaměřujeme na komplexní volejbalová cvičení, poněvadž se každý víkend účastní volejbalových zápasů a je třeba teamy připravit jak po volejbalové, tak i taktické stránce.

 

Cílem práce všech mládežnických trenérů ve všech kategoriích je sjednocení metodických postupů při práci na základních herních činnostech jednotlivce, sjednocení techniky a schopnosti připravit hráče pro vlastní extraligový team VK Karlovarsko.                    


Partneři klubu

Tento web používá soubory cookie. Na jejich základě analyzujeme návštěvnost a uchováváme nastavení používání našeho webu. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací